OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo Ugovaratelje putovanja / Putnike da prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja u pisanom obliku na adresu:

TRAVELANA- putnička agencija d.o.o.
Prolaz M.K.Kozulić 2, 51000 Rijeka
51000 Rijeka

ili na faks broj: 051 / 336 562

ili putem adrese elektroničke pošte: travelana@ri.t-com.hr

Upute Ugovaratelju putovanja / Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene usluge opisane su u čl. 13. Općih uvjeta putovanja, a koji su dostupni na linku: Opći Uvjeti

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
preuzmi brošuru